Dịch vụ
Dịch vụ

Lắp đặt thiết bị máy công nghiệp

14:12 | 11/05/2013
Công ty TNHH Năm Bình chuyên lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành công ngiệp, máy móc thiết bị nhà máy thức ăn vật nuôi...

 

Chế tạo máy móc

14:10 | 11/05/2013
Công ty TNHH Năm Bình chuyên chế tạo máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành công ngiệp, máy móc thiết bị nhà máy thức ăn vật nuôi...